O nás

Nature TV – Příroda kolem nás

Projekt NatureTV vznikl v červnu 2017 vzájemnou spoluprací samostatných osob, které spojila myšlenka o kráse přírody kolem nás s úmyslem dokumentovat tento nádherný svět a přiblížit ho ostatním lidem. Po pěti letech úspěšné tvorby vznikl 25.09. 2022 spolek Nature TV, z.s., který rozšiřuje možnosti společné činnosti.

Příroda kolem nás, to nejsou jen zvířata, rostliny, hmyz nebo ryby. Ať už je obdivujeme ve volné krajině nebo v zahradách a chovných nebo záchranných stanicích. Patří sem i skalní útvary, divoké peřeje, i uměle vytvořené zahrady a parky. Celá naše planeta tvoří dokonalý sytém, kterému jsme si zvykli říkat příroda. A do té přírody patříme i my, lidé. A  s námi naše historie, naše příběhy i naše budoucnost. A budoucnost přírody a lidstva, je společná. Věřte, že i dnes v době vyspělé elektroniky a úžasných letů do vesmíru, nás umí příroda ohromit svými zázraky, třeba u vás na louce. Na chvíli se zastavme a učme se tu krásu vnímat.