Užovka hladká, Coronella austriaca

Milovice – 14.08. 2016. Blízko ohrady divokých koní a praturů. Užovka hladká (Coronella austriaca) je evropský nejedovatý had. Je široce rozšířena ve slunných a kamenitých křovinatých stráních a ve skalách. Vyhledává rovněž různé hromady sutě a další suchá a křovinatá místa. Loví především ještěrky, občas ale uloví i slepýše nebo hada. V mládí žere i kobylky a další hmyz. Je to denní živočich.

Nezapomeňte navštívit naše regionální zpravodajstvíREGION TV