Tesařík alpský (Rosalia alpina) je původní druh hmyzu, který je významným zástupcem horské fauny. V posledních letech byla jeho populace oslabena, proto je chráněn ve všech zemí střední Evropy.
Režie: Jan Kuchynka

Tesařík alpský
1+